Yaşar Kemal’in ‘biyoçeşitlilik’ imzası

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Kısmı Sistematik Botanik Profesörü Ali A. Dönmez’in yayıma hazırladığı ve İBB Yayınları’ndan çıkan “Toprağı Dinle Suyu Anla: Yaşar Kemal Yapıtlarında Biyoçeşitlilik” kitabında Yaşar Kemal’in romanlarına taşıdığı dünya mercek altına alındı. Ünlü muharririn sürgün üzere geçen hayatında karşılaştığı çeşitliliği güya öğretmek için yer verdiği yalnızca yöre halkının bildiği ayrıntıları kitaplarında okuyucuyla paylaştı.

İşte o kitaplarda bulunan çeşitliliğin ayrıntıları:

Madımak: Çobandeğneğigiller ailesinden, otsu bir bitkidir. Zerzevat olarak yemeği yapılan bu bitkinin kendine mahsus hafif bir kokusu olur: “… üstü başı… madımak otu kokar, yağmurca tüyü kokar” tabirinde madımak kokusuna dikkat çekilir.

İtburnu: Kuşburnu olarak da bilinen Gülgillerden çalı biçimli bitkidir. “İtburnu, salep çiçeği yürüdü yazı yabana” sözünde baharın coşkun gelişi anlatılır.

Su püreni: Akarsu kenarları ya da birikintilerinde yaygın olarak bulunan beğenilen kokulu bitkilerdir. Yaşar Kemal romanlarında sulak alan, dere kenarı ve yayla betimlerine eşlik ederler.

Bahar tayları: Güneşle insanlara umut, sevinç, sevinç gelmektedir. Yapıtta, gecekondu çocuklarının oynamasını anlatmak için “Güneşte bahar tayları üzere oynuyorlardı” benzetmesi yapılmıştır. Muharririn yapıtlarında ekolojik sıkıntılar ve değişimin izlerini de sürmek mümkün.

Denizin apaklanması: Yapıtta, trollerle avlanma sonucunda deniz kıyısının; birkaç metre içine kadar aykırı dönmüş balıklarla birlikte apak bir görünüşe sahip olduğundan bahsedilmiştir. Bu formda bilinçsiz ve istikrarsız avcılık, birçok canlının ziyan görmesine ve ölmesine neden olmakla birlikte kuşağının de tehlike altına girmesine sebep olmaktadır.

Yarpuz: Ballıbabagiller familyasına ilişkin, nane tipinden hoş kokulu bir bitki.

Küp Gölü: Yapıtta Ağrı Dağı’nın 4 bin 200 m. yüksekliğinde bulunan bu göl, günümüzde de varlığını koruyor.

Zahire: Gerektiğinde kullanılmak üzere saklanan tahıl, erzaktır. Başka kokulardan ayrılabilen bir kokusu vardır. “Acı, sabun kokusu… Tuz, yeni kumaş, küf, zahire kokusu…”

Firez: Ekin biçildikten sonra toprakta kalan esaslı sap ya da ekini biçilmiş durumdaki tarladır. Bitkiden gelen isimler ortasında.

Yalnızdut:Sıklıkla bahsedilen ağaçlardan biri olan ulu bir dut ağacının orada olmasıyla anılan ve bu ulu ağaçtan ismini alan bir yer olabilir.

Mucuk sineği: İnsanların ve hayvanların ağızlarına, gözlerine gelerek onları rahatsız eden küçük sineklerdir. Halk ortasında küçük, rahatsız edici sineklere mucuk sineği denmektedir. “Ayran torbasına küçücük küçücük mucuk dedikleri sinekler çokuşmuştu.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir